Postup

 • Reklamáciu môžete osobne odovzdať vo firme Barrs - Dluhonská 41, Přerov, Česká republika
 • V prípade, že sa rozhodnete uplatniť svoju reklamáciu prepravnou spoločnosťou, prosíme zašlite tovar na nižšie uvedenú adresu:
  Barrsa - reklamace

  Dluhonská 41
  750 02 Přerov
  Česká republika 

Spoločne s tovarom doporučujeme pre rýchlejšie vybavenie reklamácie priložiť vyplnený Reklamačný list Barrsa (docx 20 kB / pdf 184 kB).

Otázky k reklamáciám Vám zodpovieme na emailovej adrese info@barrsa.cz, prípadne na telefónnom čísle +420 774 533 636.

-----------------------------------------------------

Záruka sa nevzťahuje na tieto vady tovaru:

 • záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
 • spôsobené mechanickým poškodením alebo opotrebením,
 • na prirodzené starnutie povrchovej úpravy a zmenu vzhľadu,
 • spôsobené živelnými pohromami (vodou, ohňom, bleskom),
 • na škody vzniknuté zlou alebo nesprávnou údržbou,
  • tovar nie je vhodné pre pranie v práčke - pranie iba v ruke!
  • tovar je zakázané žehliť
 • záruka sa ďalej nevzťahuje na prípady, keď je rozpor s kúpnou zmluvou spôsobený nesprávnym užívaním či nesprávnym zaobchádzaním so zakúpenou vecí zo strany kupujúceho. Záruka sa takto najmä nevzťahuje na prípady, keď kupujúci zakúpenú vec neudržiava v súlade s pokynmi uvedenými v návode na údržbe danej veci, vec poškodí napr. Praním, chemickým čistením či žehlením atp.,
 • záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie veci vzniknuté nadmerným opotrebením v dôsledku nevhodného užívania veci,
 • na poškodenie vyvolané vonkajšími príčinami (napr. zašpinenie, vyšúchané, atď.).