Postup

 • Reklamaci můžete osobně předat ve firmě Barrsa - Dluhonská 41, Přerov

 • V případě, že se rozhodnete uplatnit svoji reklamaci přepravní společností, prosíme zašlete zboží na níže uvedenou adresu:
  Barrsa - reklamace

  Dluhonská 41
  750 02 Přerov

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace přiložit vyplněný Reklamační list Barrsa (zde ke stažení ve formátech docx 20 kB / pdf 184 kB).

Dotazy k reklamacím Vám zodpovíme na emailové adrese info@barrsa.cz, případně na telefonním čísle +420 728 272 295.

-----------------------------------------------------

Záruka a reklamace se nevztahuje na tyto vady zboží:

 • záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • způsobené mechanickým poškozením nebo opotřebením,
 • na přirozené stárnutí povrchové úpravy a změnu vzhledu,
 • způsobené živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem),
 • na škody vzniklé špatnou nebo nesprávnou údržbou,
  • zboží je vhodné pro praní v pračce do max. 40 °C!
  • zboží je zakázáno žehlit
 • záruka se dále nevztahuje na případy, kdy je rozpor s kupní smlouvou způsoben nesprávným užíváním či nesprávným zacházením se zakoupenou věcí ze strany kupujícího. Záruka se takto zejména nevztahuje na případy, kdy kupující zakoupenou věc neudržuje v souladu s pokyny uvedenými v návodu k údržbě dané věci, věc poškodí např. neodborným praním, chemickým čištěním či žehlením apod.,
 • záruka se také nevztahuje na poškození věci vzniklé nadměrným opotřebením v důsledku nevhodného užívání věci,
 • na poškození vyvolané vnějšími příčinami (např. zašpinění, prošoupání atd.).